Diễn đàn Kiếm Tiền | MMO- make money online | Dịch Vụ - Mua Bán Tổng Hợp | Các Hình Thức Thanh Toán Trực Tuyến | Phổ biến kiến thức

Hội thi "Bé khỏe, bé sáng tao" cụm I


Một số hình ảnh trong Hội thi "Bé khỏe, bé sáng tạo"

 
Đội thi chụp ảnh lưu niệm trước khi tham dự Hội thi


Lần lượt các đội thi ra chào Hội thi

Thi đồng đội


Thi cá nhân

Thành tích của các con

Các cô giáo chụp ảnh lưu niệm tại Hội thi