Diễn đàn Kiếm Tiền | MMO- make money online | Dịch Vụ - Mua Bán Tổng Hợp | Các Hình Thức Thanh Toán Trực Tuyến | Phổ biến kiến thức

Hội thi Tiếng hát người giáo viên nhân dân

Sau đây là một số hình ảnh tham gia Hội thi của xã Trung Chải
đêm 26/10/2016 tại Xã Sa Pả
Đội văn nghệ liên trường xã Trung Chải

Tiết mục múa "Hoa rừng"


Tiết mục đạt giải A

Các tiết mục đạt giả A (Đội liên trường San Sả Hồ và Trung Chải)